MGC Servis

elektrorevízie

Ponúkame certifikované elektrorevízie. 

Ponúkame Vám elektrické revízie elektrických spotrebičov a elektrického vedenia vo Vašom objekte.

Na základe kontroly vydáme správu o stave revidovaných zariadení a elektrickej inštalácie.